Welcome
Login
Loading...

Tình Bolero


 • 1:17:34 Popular Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ 2017 Tập 5 - Chủ Đề Hạnh Ngộ

  Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ 2017 Tập 5 - Chủ Đề Hạnh Ngộ

  by Admin Added 472 Views / 0 Likes

  MC : Trác Thúy Miêu GK : Danh Ca Phương Dung,Thanh Phong,Nữ Ca Sĩ Nhật Hạ Ca Sĩ : Thanh Thức,Huỳnh Đông,Hà Thu,Yến Nhi,Lý Hương,Thanh Trúc. Tinh Bolero Phien Ban Nghe Si toi ban duong to tinh bolero 2017 Tinh Bolero Phien Ban Nghe Si tap 5 Tình Bolero Phi

 • 1:15:03 Popular Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ 2017 Tập 4 - Chủ Đề Tình Nghèo

  Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ 2017 Tập 4 - Chủ Đề Tình Nghèo

  by Admin Added 377 Views / 0 Likes

  MC : Trác Thúy Miêu GK : Danh Ca Phương Dung,Thanh Phong,Nữ Ca Sĩ Nhật Hạ Ca Sĩ : Thanh Thức,Huỳnh Đông,Hà Thu,Yến Nhi,Lý Hương,Thanh Trúc. Tinh Bolero Phien Ban Nghe Si toi ban duong to tinh bolero 2017 Tinh Bolero Phien Ban Nghe Si tap 4 Tình Bolero Phi

  Featured
 • 1:21:29 Popular Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ 2017 Tập 3 - Chủ Đề Tình Nghĩa Đôi Ta

  Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ 2017 Tập 3 - Chủ Đề Tình Nghĩa Đôi Ta

  by Admin Added 489 Views / 0 Likes

  MC : Trác Thúy Miêu GK : Danh Ca Phương Dung,Thanh Phong,Nữ Ca Sĩ Nhật Hạ Ca Sĩ : Thanh Thức,Huỳnh Đông,Hà Thu,Yến Nhi,Lý Hương,Thanh Trúc. Tinh Bolero Phien Ban Nghe Si toi ban duong to tinh bolero 2017 Tinh Bolero Phien Ban Nghe Si tap 2 Tình Bolero Phi

 • 1:23:21 Popular Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ 2017 Tập 2 - Chủ Đề Tình Chàng

  Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ 2017 Tập 2 - Chủ Đề Tình Chàng

  by Admin Added 448 Views / 0 Likes

  MC : Trác Thúy Miêu GK : Danh Ca Phương Dung,Mạnh Đình,Nữ Ca Sĩ Hà Phương Ca Sĩ : Thanh Thức,Huỳnh Đông,Hà Thu,Yến Nhi,Lý Hương,Thanh Trúc. Tinh Bolero Phien Ban Nghe Si toi ban duong to tinh bolero 2017 Tinh Bolero Phien Ban Nghe Si tap 2 Tình Bolero Phi

 • 1:18:51 Popular Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ 2017 Tập 1 - Chủ Đề Tôi Bán Đường Tơ

  Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ 2017 Tập 1 - Chủ Đề Tôi Bán Đường Tơ

  by Admin Added 495 Views / 0 Likes

  GK : Danh Ca Phương Dung,Mạnh Đình,Nữ Ca Sĩ Hà Phương Ca Sĩ : Thanh Thức,Huỳnh Đông,Hà Thu,Yến Nhi,Lý Hương,Thanh Trúc. Tinh Bolero Phien Ban Nghe Si toi ban duong to tinh bolero 2017 Tinh Bolero Phien Ban Nghe Si tap 1 Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ 2017

 • 1:09:21 Popular Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ 2017 Tập 1 - Phận Tơ Tầm

  Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ 2017 Tập 1 - Phận Tơ Tầm

  by Admin Added 364 Views / 0 Likes

  GK : Danh Ca Phương Dung,Mạnh Đình,Nữ Ca Sĩ Hà Phương Ca Sĩ : Thanh Thức,Huỳnh Đông,Hà Thu,Yến Nhi,Lý Hương,Thanh Trúc. Tinh Bolero Phien Ban Nghe Si toi ban duong to tinh bolero 2017 Tinh Bolero Phien Ban Nghe Si tap 1 Tình Bolero Phiên Bản Nghệ Sĩ 2017

  Featured
 • 1:13:01 Popular Tình Bolero 2017 Tập 13 - Trực Tiếp Chung Kết Xếp Hạng

  Tình Bolero 2017 Tập 13 - Trực Tiếp Chung Kết Xếp Hạng

  by Admin Added 721 Views / 0 Likes

  GK : Danh Ca Vũ Thanh,Danh Ca Phương Dung,Tiết Loan.NSUT Hoai Linh,Nhạc Sĩ Đức Huy Ca Sĩ : Quang Minh,Đức Minh,NGhệ Sĩ Mạnh Thường,Vi Thảo,Yến Xuân,Ngân Quỳnh,Hà Mi. Tinh Bolero 2017 THVL1 Tap 13 15/05/2017 Tinh Bolero 2017 chung ket xep hang

 • 1:32:39 Popular Tình Bolero 2016 Tập 2 - Đêm Nhạc Hội Ngộ " Lá thư đô thị"

  Tình Bolero 2016 Tập 2 - Đêm Nhạc Hội Ngộ " Lá thư đô thị"

  by Admin Added 224 Views / 0 Likes

  GK : Danh ca Phương Dung, ca sĩ Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà.Giám khảo khách mời: ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Trường Vũ... Cac nghe si tham gia : Quý Bình ,Tấn Hoàng,Người mẫu Maria Đinh Phương Ánh,Mai Trần Lâm,.. tinh bolero 2016 THVL1 23/05/2016

 • 1:17:39 Popular Tình Bolero tập 1 (16/05/2016)

  Tình Bolero tập 1 (16/05/2016)

  by Admin Added 192 Views / 0 Likes

  chuong trinh tinh bolero THVL1 16/05/2016

 • 1:17:24 Popular Tình Bolero tập 9 - Chủ Đề Đêm Đô Thị (11/07/2016)

  Tình Bolero tập 9 - Chủ Đề Đêm Đô Thị (11/07/2016)

  by Admin Added 189 Views / 0 Likes

  GK : Danh ca Phương Dung, ca sĩ Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà.Giám khảo khách mời: ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Trường Vũ... Cac nghe si tham gia : Quý Bình ,Tấn Hoàng,Người mẫu Maria Đinh Phương Ánh,Mai Trần Lâm,.. tinh bolero 2016 chu de dem do thi THVL1 11/07/2016

 • 1:18:51 Popular Tình Bolero tập 7 - Chủ Đề Tình Khúc Chiều Mưa (27/06/2016)

  Tình Bolero tập 7 - Chủ Đề Tình Khúc Chiều Mưa (27/06/2016)

  by Admin Added 170 Views / 0 Likes

  GK : Danh ca Phương Dung, ca sĩ Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà.Giám khảo khách mời: ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Trường Vũ... Cac nghe si tham gia : Quý Bình ,Tấn Hoàng,Người mẫu Maria Đinh Phương Ánh,Mai Trần Lâm,.. tinh bolero 2016 THVL1 27/06/2016

 • 1:18:27 Popular Tình Bolero tập 6 - Chủ Đề Tri Ân (20/06/2016)

  Tình Bolero tập 6 - Chủ Đề Tri Ân (20/06/2016)

  by Admin Added 234 Views / 0 Likes

  GK : Danh ca Phương Dung, ca sĩ Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà.Giám khảo khách mời: ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Trường Vũ...Cac nghe si tham gia : Quý Bình ,Tấn Hoàng,Người mẫu Maria Đinh Phương Ánh,Mai Trần Lâm,..tinh bolero 2016 THVL1 20/06/2016

 • 1:00:34 Popular Tình Bolero tập 5 - Chủ Đề Những Tình Khúc Vàng Son (13/06/2016)

  Tình Bolero tập 5 - Chủ Đề Những Tình Khúc Vàng Son (13/06/2016)

  by Admin Added 189 Views / 0 Likes

  GK : Danh ca Phương Dung, ca sĩ Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà.Giám khảo khách mời: ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Trường Vũ... Cac nghe si tham gia : Quý Bình ,Tấn Hoàng,Người mẫu Maria Đinh Phương Ánh,Mai Trần Lâm,.. tinh bolero 2016 THVL1 13/06/2016

 • 1:10:44 Popular Tình Bolero tập 4 - Chủ Đề Tiếng Hát Đôi Tim (06/06/2016)

  Tình Bolero tập 4 - Chủ Đề Tiếng Hát Đôi Tim (06/06/2016)

  by Admin Added 193 Views / 0 Likes

  GK : Danh ca Phương Dung, ca sĩ Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà.Giám khảo khách mời: ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Trường Vũ... Cac nghe si tham gia : Quý Bình ,Tấn Hoàng,Người mẫu Maria Đinh Phương Ánh,Mai Trần Lâm,.. tinh bolero 2016 THVL1 06/06/2016

 • 1:22:24 Popular Tình Bolero tập 3 - Chủ Đề Nàng Thơ (30/05/2016)

  Tình Bolero tập 3 - Chủ Đề Nàng Thơ (30/05/2016)

  by Admin Added 217 Views / 0 Likes

  GK : Danh ca Phương Dung, ca sĩ Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà.Giám khảo khách mời: ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Trường Vũ... Cac nghe si tham gia : Quý Bình ,Tấn Hoàng,Người mẫu Maria Đinh Phương Ánh,Mai Trần Lâm,.. tinh bolero 2016 THVL1 30/05/2016

 • 1:38:26 Popular Tình Bolero tập 11 - Đêm Chung Kết Xếp Hạng (03/8/2016)

  Tình Bolero tập 11 - Đêm Chung Kết Xếp Hạng (03/8/2016)

  by Admin Added 318 Views / 0 Likes

  GK : Danh ca Phương Dung, ca sĩ Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà.Giám khảo khách mời: ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Trường Vũ... Cac nghe si tham gia : Quý Bình ,Tấn Hoàng,Người mẫu Maria Đinh Phương Ánh,Mai Trần Lâm,.. tinh bolero 2016 chu de dem chung ket THVL1 02/08/20

  Featured
 • 1:19:09 Popular Tình Bolero tập 11 - Đêm Gala Tình Bolero (25/07/2016)

  Tình Bolero tập 11 - Đêm Gala Tình Bolero (25/07/2016)

  by Admin Added 230 Views / 0 Likes

  GK : Danh ca Phương Dung, ca sĩ Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà.Giám khảo khách mời: ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Trường Vũ... Cac nghe si tham gia : Quý Bình ,Tấn Hoàng,Người mẫu Maria Đinh Phương Ánh,Mai Trần Lâm,.. tinh bolero 2016 chu de dem galaTHVL1 25/07/2016

 • 1:20:28 Popular Tình Bolero tập 10 - Chủ Đề Tình Đời (18/07/2016)

  Tình Bolero tập 10 - Chủ Đề Tình Đời (18/07/2016)

  by Admin Added 234 Views / 0 Likes

  GK : Danh ca Phương Dung, ca sĩ Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà.Giám khảo khách mời: ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Trường Vũ... Cac nghe si tham gia : Quý Bình ,Tấn Hoàng,Người mẫu Maria Đinh Phương Ánh,Mai Trần Lâm,.. tinh bolero 2016 chu de dem do thi THVL1 18/07/2016

 • 1:25:00 Popular Tình Bolero 2017 Tập 2 (Chủ Đề Thời Hoa Mộng)

  Tình Bolero 2017 Tập 2 (Chủ Đề Thời Hoa Mộng)

  by Admin Added 329 Views / 0 Likes

  GK : Danh Ca Thái Châu,Danh Ca Thanh Tuyền,Tiết Loan. Ca Sĩ : Quang Minh,Đức Minh,NGhệ Sĩ Mạnh Thường,Vi Thảo,Yến Xuân,Ngân Quỳnh,Hà Mi. Tinh Bolero 2017 THVL1 Tap 2 27/2/2017

  Featured
 • 1:22:51 Popular Tình Bolero 2017 Tập 1 (Chủ Đề Trên Sân Khấu Thời Gian)

  Tình Bolero 2017 Tập 1 (Chủ Đề Trên Sân Khấu Thời Gian)

  by Admin Added 305 Views / 0 Likes

  GK : Danh Ca Thái Châu,Danh Ca Thanh Tuyền,Tiết Loan. Ca Sĩ : Quang Minh,Đức Minh,NGhệ Sĩ Mạnh Thường,Vi Thảo,Yến Xuân,Ngân Quỳnh,Hà Mi. Tinh Bolero 2017 THVL1 Tap 1 20/2/2017

  Featured

Categories

Loading...
RSS