Welcome
Login
Loading...

Sao Nối Ngôi - Gameshow THVL1


 • 1:20:23 Popular Sao Nối Ngôi Phiên Bản Thiếu Nhi Tập 2 - Chủ Đề Gia Đình Nhỏ (Mùa 1 2017)

  Sao Nối Ngôi Phiên Bản Thiếu Nhi Tập 2 - Chủ Đề Gia Đình Nhỏ (Mùa 1 2017)

  by Admin Added 318 Views / 0 Likes

  MC : Đình Toàn. GK :NSUT Thanh Bạch,NSUT Hồng Vân,NSUT Bạch Long. Bé Khánh Nhi,Bào Ngư,Gia Ngyên,Bé Phương Vy,Hữu Tấn,Ngọc Tâm chuong trinh sao noi ngoi Phien ban nhi THVL1 sao noi ngoi Phien ban nhi mua 1 2017 gameshow sao noi ngoi mua 1 tap 2 (31/08/201

  Featured
 • 1:18:21 Popular Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 9 - Giữ Ngọn Lửa Nghề

  Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 9 - Giữ Ngọn Lửa Nghề

  by Admin Added 109 Views / 0 Likes

  MC : Nguyên Vũ,Quế Trân. GK : NSUT Bạch Tuyết,CA Sĩ Thái Châu,Nghệ Sĩ Hoài Thanh,NSUT Kim Tử Long. TRịnh Tuấn Vĩ,Lê Nguyễn Trường Giang,Lương Bằng Quang,Châu Ngọc Tiên,Gia BẢo,Mai Xuân Thy. chuong trinh sao noi ngoi THVL1 sao noi ngoi mua 2 2017 gameshow

 • 1:25:04 Popular Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 13 - Chung Kết Xếp Hạng (17/08/2017)

  Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 13 - Chung Kết Xếp Hạng (17/08/2017)

  by Admin Added 3,094 Views / 0 Likes

  MC : Nguyên Vũ,Quế Trân. GK : NSUT Bạch Tuyết,CA Sĩ Thái Châu,Nghệ Sĩ Hoài Thanh,NSUT Kim Tử Long. TRịnh Tuấn Vĩ,Lê Nguyễn Trường Giang,Lương Bằng Quang,Châu Ngọc Tiên,Gia BẢo,Mai Xuân Thy. chuong trinh sao noi ngoi THVL1 sao noi ngoi mua 2 2017 gameshow

 • 1:21:44 Popular Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 12 - Chủ Đề Chắp Cánh

  Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 12 - Chủ Đề Chắp Cánh

  by Admin Added 131 Views / 0 Likes

  MC : Nguyên Vũ,Quế Trân. GK : NSUT Bạch Tuyết,CA Sĩ Thái Châu,Nghệ Sĩ Hoài Thanh,NSUT Kim Tử Long. TRịnh Tuấn Vĩ,Lê Nguyễn Trường Giang,Lương Bằng Quang,Châu Ngọc Tiên,Gia BẢo,Mai Xuân Thy. chuong trinh sao noi ngoi THVL1 sao noi ngoi mua 2 2017 gameshow

 • 1:15:29 Popular Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 11 - Chủ Đề Vai Diễn Trong Mơ

  Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 11 - Chủ Đề Vai Diễn Trong Mơ

  by Admin Added 130 Views / 0 Likes

  MC : Nguyên Vũ,Quế Trân. GK : NSUT Bạch Tuyết,CA Sĩ Thái Châu,Nghệ Sĩ Hoài Thanh,NSUT Kim Tử Long. TRịnh Tuấn Vĩ,Lê Nguyễn Trường Giang,Lương Bằng Quang,Châu Ngọc Tiên,Gia BẢo,Mai Xuân Thy. chuong trinh sao noi ngoi THVL1 sao noi ngoi mua 2 2017 gameshow

 • 1:11:43 Popular Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 10

  Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 10

  by Admin Added 162 Views / 0 Likes

  MC : Nguyên Vũ,Quế Trân. GK : NSUT Bạch Tuyết,CA Sĩ Thái Châu,Nghệ Sĩ Hoài Thanh,NSUT Kim Tử Long. TRịnh Tuấn Vĩ,Lê Nguyễn Trường Giang,Lương Bằng Quang,Châu Ngọc Tiên,Gia BẢo,Mai Xuân Thy. chuong trinh sao noi ngoi THVL1 sao noi ngoi mua 2 2017 gameshow

 • 1:11:16 Popular Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 8 - Cảm Ơn Cuộc Đời

  Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 8 - Cảm Ơn Cuộc Đời

  by Admin Added 251 Views / 0 Likes

  MC : Nguyên Vũ,Quế Trân. GK : NSUT Bạch Tuyết,CA Sĩ Thái Châu,Nghệ Sĩ Hoài Thanh,NSUT Kim Tử Long. TRịnh Tuấn Vĩ,Lê Nguyễn Trường Giang,Lương Bằng Quang,Châu Ngọc Tiên,Gia BẢo,Mai Xuân Thy. chuong trinh sao noi ngoi THVL1 sao noi ngoi mua 2 2017 gameshow

 • 1:17:29 Popular Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 7 - Hoán Đổi

  Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 7 - Hoán Đổi

  by Admin Added 181 Views / 0 Likes

  MC : Nguyên Vũ,Quế Trân. GK : NSUT Bạch Tuyết,CA Sĩ Thái Châu,Nghệ Sĩ Hoài Thanh,NSUT Kim Tử Long. TRịnh Tuấn Vĩ,Lê Nguyễn Trường Giang,Lương Bằng Quang,Châu Ngọc Tiên,Gia BẢo,Mai Xuân Thy. chuong trinh sao noi ngoi THVL1 sao noi ngoi mua 2 2017 gameshow

 • 1:15:08 Popular Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 6 - Tình Nghệ Sĩ

  Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 6 - Tình Nghệ Sĩ

  by Admin Added 162 Views / 0 Likes

  MC : Nguyên Vũ,Quế Trân. GK : NSUT Bạch Tuyết,CA Sĩ Thái Châu,Nghệ Sĩ Hoài Thanh,NSUT Kim Tử Long. TRịnh Tuấn Vĩ,Lê Nguyễn Trường Giang,Lương Bằng Quang,Châu Ngọc Tiên,Gia BẢo,Mai Xuân Thy. chuong trinh sao noi ngoi THVL1 sao noi ngoi mua 2 2017 gameshow

 • 1:15:20 Popular Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 5 - Âm Vang Sử Việt

  Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 5 - Âm Vang Sử Việt

  by Admin Added 155 Views / 0 Likes

  MC : Nguyên Vũ,Quế Trân. GK : NSUT Bạch Tuyết,CA Sĩ Thái Châu,Nghệ Sĩ Hoài Thanh,NSUT Kim Tử Long. TRịnh Tuấn Vĩ,Lê Nguyễn Trường Giang,Lương Bằng Quang,Châu Ngọc Tiên,Gia BẢo,Mai Xuân Thy. chuong trinh sao noi ngoi THVL1 sao noi ngoi mua 2 2017 gameshow

 • 1:13:29 Popular Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 4 - Quê Hương Và Tuổi THơ

  Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 4 - Quê Hương Và Tuổi THơ

  by Admin Added 127 Views / 0 Likes

  MC : Nguyên Vũ,Quế Trân. GK : NSUT Bạch Tuyết,CA Sĩ Thái Châu,Nghệ Sĩ Hoài Thanh,NSUT Kim Tử Long. TRịnh Tuấn Vĩ,Lê Nguyễn Trường Giang,Lương Bằng Quang,Châu Ngọc Tiên,Gia BẢo,Mai Xuân Thy. chuong trinh sao noi ngoi THVL1 sao noi ngoi mua 2 2017 gameshow

 • 1:18:51 Popular Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 3 - Một Thời

  Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 3 - Một Thời

  by Admin Added 204 Views / 0 Likes

  MC : Nguyên Vũ,Quế Trân. GK : NSUT Bạch Tuyết,CA Sĩ Thái Châu,Nghệ Sĩ Hoài Thanh,NSUT Kim Tử Long. TRịnh Tuấn Vĩ,Lê Nguyễn Trường Giang,Lương Bằng Quang,Châu Ngọc Tiên,Gia BẢo,Mai Xuân Thy. chuong trinh sao noi ngoi THVL1 sao noi ngoi mua 2 2017 gameshow

 • 1:17:18 Popular Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 2 - Ơn Nghĩa Sinh Thành

  Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 2 - Ơn Nghĩa Sinh Thành

  by Admin Added 164 Views / 0 Likes

  MC : Nguyên Vũ,Quế Trân. GK : NSUT Bạch Tuyết,CA Sĩ Thái Châu,Nghệ Sĩ Hoài Thanh,NSUT Kim Tử Long. TRịnh Tuấn Vĩ,Lê Nguyễn Trường Giang,Lương Bằng Quang,Châu Ngọc Tiên,Gia BẢo,Mai Xuân Thy. chuong trinh sao noi ngoi THVL1 sao noi ngoi mua 2 2017 gameshow

 • 1:15:46 Popular Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 1 - Chào Sân

  Sao Nối Ngôi Mùa 2 2017 Tập 1 - Chào Sân

  by Admin Added 131 Views / 0 Likes

  MC : Nguyên Vũ,Quế Trân. GK : NSUT Bạch Tuyết,CA Sĩ Thái Châu,Nghệ Sĩ Minh Nhí,NSUT Kim Tử Long. TRịnh Tuấn Vĩ,Lê Nguyễn Trường Giang,Lương Bằng Quang,Châu Ngọc Tiên,Gia BẢo,Mai Xuân Thy. chuong trinh sao noi ngoi THVL1 sao noi ngoi mua 2 2017 gameshow sa

 • 1:16:12 Popular Sao Nối Ngội Tập 7 (19/07/2016)

  Sao Nối Ngội Tập 7 (19/07/2016)

  by Admin Added 151 Views / 0 Likes

  GK : NSUT Bạch Tuyết,Ca Sĩ Thái Chậu,NS Trung Dân,DV Dương Cẩm Lynh. Thí Sing : Linh Tý,Lê Lộc,Hoài Anh Kiệt,Hồng Phượng,Thiêng Ngân,Bình Tinh. Chuong Trinh sao noi ngoi THVL1 19/07/2016 sao noi ngoi tap 7

 • 1:10:45 Popular Sao Nối Ngội Tập 6 (12/07/2016)

  Sao Nối Ngội Tập 6 (12/07/2016)

  by Admin Added 218 Views / 0 Likes

  GK : NSUT Bạch Tuyết,Ca Sĩ Thái Chậu,NS Trung Dân,DV Dương Cẩm Lynh. Thí Sing : Linh Tý,Lê Lộc,Hoài Anh Kiệt,Hồng Phượng,Thiêng Ngân,Bình Tinh. Chuong Trinh sao noi ngoi THVL1 12/07/2016 sao noi ngoi tap 6

 • 1:24:45 Popular Sao Nối Ngội Tập 5 (05/07/2016)

  Sao Nối Ngội Tập 5 (05/07/2016)

  by Admin Added 142 Views / 0 Likes

  GK : NSUT Bạch Tuyết,Ca Sĩ Thái Chậu,NS Trung Dân,DV Dương Cẩm Lynh. Thí Sing : Linh Tý,Lê Lộc,Hoài Anh Kiệt,Hồng Phượng,Thiêng Ngân,Bình Tinh. Chuong Trinh sao noi ngoi THVL1 05/07/2016 sao noi ngoi tap 5

 • 1:11:58 Popular Sao Nối Ngội Tập 4 (28/06/2016)

  Sao Nối Ngội Tập 4 (28/06/2016)

  by Admin Added 135 Views / 0 Likes

  GK : NSUT Bạch Tuyết,Ca Sĩ Thái Chậu,NS Trung Dân,DV Dương Cẩm Lynh. Thí Sing : Linh Tý,Lê Lộc,Hoài Anh Kiệt,Hồng Phượng,Thiêng Ngân,Bình Tinh. Chuong Trinh sao noi ngoi THVL1 28/6/2016 sao noi ngoi tap 4

 • 1:13:36 Popular Sao Nối Ngội Tập 3 (21/06/2016)

  Sao Nối Ngội Tập 3 (21/06/2016)

  by Admin Added 157 Views / 0 Likes

  GK : NSUT Bạch Tuyết,Ca Sĩ Thái Chậu,NS Trung Dân,DV Dương Cẩm Lynh. Thí Sing : Linh Tý,Lê Lộc,Hoài Anh Kiệt,Hồng Phượng,Thiêng Ngân,Bình Tinh. Chuong Trinh sao noi ngoi THVL1 21/6/2016 sao noi ngoi tap 3

 • 1:22:11 Popular Sao Nối Ngội Tập 2 (14/06/2016)

  Sao Nối Ngội Tập 2 (14/06/2016)

  by Admin Added 170 Views / 0 Likes

  GK : NSUT Bạch Tuyết,Ca Sĩ Thái Chậu,NSUT Hồng Vân,Khánh Ly. Thí Sing : Linh Tý,Lê Lộc,Hoài Anh Kiệt,Hồng Phượng,Thiêng Ngân,Bình Tinh. Chuong Trinh sao noi ngoi THVL1 15/6/2016 sao noi ngoi tap 2

Categories

Loading...
RSS