Welcome
Login
Loading...

Ca Sĩ Giấu Mặt - Hidden Singer 2017


Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 1 2015 : Quang Lê,Đan Trường,Lam Trường,Phương Thanh,..

Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 2 2016 : Lưu Bích Hữu,Thu Phương,Hiền Thục,Minh Hằng,Hương Tràm,..

Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 2017:Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ Thu Phương,ca sĩ trẻ Minh Hằng, Hương Tràm, Bảo Anh,Manh Tuyết,Giao Linh,Phương Dung,

 • 2:01:06 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 - Tập 18 - Bán Kết 3 (23/09/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 - Tập 18 - Bán Kết 3 (23/09/2017)

  by Admin Added 2,180 Views / 0 Likes

  Ca sĩ giấu mặt : Mc Trường Giang, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Hương Tràm,Hiền Thục,Thu Phương,Chi Dân. MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 18 (23/09/2017) Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 - Tập 18 - Bán Kết 3 (23/09/2017) ca si giau mat ca si giau

 • 1:21:36 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 - Tập 17 - Bán Kết 2 (16/09/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 - Tập 17 - Bán Kết 2 (16/09/2017)

  by Admin Added 4,592 Views / 0 Likes

  Ca sĩ giấu mặt : Mc Trường Giang, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Hương Tràm,Hiền Thục,Thu Phương,Chi Dân. MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 17 (16/09/2017) Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 - Tập 17 - Bán Kết 2 (16/09/2017) ca si giau mat ca si giau

 • 1:19:45 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 - Tập 16 - Bán Kết 1 (09/09/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 - Tập 16 - Bán Kết 1 (09/09/2017)

  by Admin Added 6,419 Views / 0 Likes

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 - Tập 16 - Bán Kết 1 (09/09/2017) ca si giau mat Ca sĩ giấu mặt : Mc Trường Giang, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Minh Tuyết .....

 • 1:20:05 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 15 - Ca Sĩ Mạnh Đình (02/09/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 15 - Ca Sĩ Mạnh Đình (02/09/2017)

  by Admin Added 1,947 Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 15 (02/09/2017) ca si giau mat mua 3 tap 14 ca si Manh Dinh chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017 ca si giau mat ca si manh dinh Ca Sĩ Giấu Mặt

 • 1:23:53 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 14 - Ca Sĩ Minh Tuyết (26/08/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 14 - Ca Sĩ Minh Tuyết (26/08/2017)

  by Admin Added 10.4k Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 14 (26/08/2017) ca si giau mat mua 3 tap 14 ca si MInh Tuyet chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017 ca si giau mat ca si minh tuyet Ca Sĩ Giấu M

 • 1:20:11 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 9 - Ca Sĩ Thu Phương (22/07/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 9 - Ca Sĩ Thu Phương (22/07/2017)

  by Admin Added 538 Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 9 (22/07/2017) ca si giau mat mua 3 tap 8 ca si ho quynh huong chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017 ca si giau mat ca si thu phuong

 • 1:20:39 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 8 - Ca Sĩ Minh Hằng (15/07/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 8 - Ca Sĩ Minh Hằng (15/07/2017)

  by Admin Added 388 Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 8 (15/07/2017) ca si giau mat mua 3 tap 8 ca si ho quynh huong chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017 ca si giau mat danh ca giao linh

  Featured
 • 1:22:12 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 13 Full - Ca Sĩ Chi Dân (20/08/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 13 Full - Ca Sĩ Chi Dân (20/08/2017)

  by Admin Added 12k Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 13 (20/08/2017) ca si giau mat mua 3 tap 12 ca si Chi Dan chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017 ca si giau mat ca si Chi Dan

 • 26:22 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 13 - Ca Sĩ Chi Dân (20/08/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 13 - Ca Sĩ Chi Dân (20/08/2017)

  by Admin Added 1,171 Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 13 (20/08/2017) ca si giau mat mua 3 tap 12 ca si Chi Dan chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017 ca si giau mat ca si Chi Dan

 • 1:21:09 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 12 - Ca Sĩ Hiền Thục (12/08/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 12 - Ca Sĩ Hiền Thục (12/08/2017)

  by Admin Added 403 Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 12 (12/08/2017) ca si giau mat mua 3 tap 12 ca si Hien Thuc chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017 ca si giau mat ca si HIen Thuc

  Featured
 • 1:19:32 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 11 - Danh Ca Phương Dung (05/08/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 11 - Danh Ca Phương Dung (05/08/2017)

  by Admin Added 304 Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 11 (05/08/2017) ca si giau mat mua 3 tap 1 ca si phuong dung chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017 ca si giau mat danh ca phuong dung

  Featured
 • 1:22:42 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 10 - Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng (29/07/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 10 - Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng (29/07/2017)

  by Admin Added 395 Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 10 (29/07/2017) ca si giau mat mua 3 tap 8 ca si dam vinh hung chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017 ca si giau mat ca si dam vinh hung

  Featured
 • 1:17:50 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 7 - Danh Ca Giao Linh (08/07/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 7 - Danh Ca Giao Linh (08/07/2017)

  by Admin Added 358 Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 7 (08/07/2017) ca si giau mat mua 3 tap 1 ca si ho quynh huong chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017 ca si giau mat danh ca giao linh

  Featured
 • 1:18:59 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 5 - Ca Sĩ Bảo Anh (24/06/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 5 - Ca Sĩ Bảo Anh (24/06/2017)

  by Admin Added 513 Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 5 (24/06/2017) ca si giau mat mua 3 tap 1 ca si ho quynh huong chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017 ca si giau mat ca si ho quynh huong

 • 1:21:33 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 4 - Ca Sĩ Hồ Quỳnh Hương (17/06/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 4 - Ca Sĩ Hồ Quỳnh Hương (17/06/2017)

  by Admin Added 348 Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 4 (170/06/2017) ca si giau mat mua 3 tap 1 ca si ho quynh huong chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017 ca si giau mat ca si ho quynh huong

 • 1:20:30 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 3 - Danh Ca Sơn Tuyền (10/06/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 3 - Danh Ca Sơn Tuyền (10/06/2017)

  by Admin Added 370 Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 3 (10/06/2017) ca si giau mat mua 3 tap 1 ca si Ngoc Son chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017 ca si giau mat danh ca son tuyen

  Featured
 • 1:19:17 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 2 - Ca Sĩ Hương Tràm (03/06/2017)

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 2 - Ca Sĩ Hương Tràm (03/06/2017)

  by Admin Added 521 Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 2 (03/06/2017) ca si giau mat mua 3 tap 1 ca si Ngoc Son chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017

 • 1:18:40 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 1 (27/05/2017) - Ca Sĩ Ngọc Sơn

  Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 Tập 1 (27/05/2017) - Ca Sĩ Ngọc Sơn

  by Admin Added 390 Views / 0 Likes

  MC : Trường Giang Chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 tap 1 (27/05/2017) ca si giau mat mua 3 tap 1 ca si Ngoc Son chuong trinh ca si giau mat mua 3 2017 gameshow ca si giau mat THVL1 ca si giau mat 2017

  Featured
 • 1:10:26 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Tập 1 - Ngày 11/10/2015 - Ca Sĩ Quang Lê

  Ca Sĩ Giấu Mặt Tập 1 - Ngày 11/10/2015 - Ca Sĩ Quang Lê

  by Admin Added 298 Views / 0 Likes

  Ca Si Giau Mat Full : http://www.dailymotion.com/playlist/x47e88_PhimTruyenVietNam_ca-si-gi%E1%BA%A5u-m%E1%BA%B7t-hidden-singer/1#video=x3f0t0c

 • 1:27:09 Popular Ca Sĩ Giấu Mặt Tập 9 (06/12/2015) - CS Lam Trường

  Ca Sĩ Giấu Mặt Tập 9 (06/12/2015) - CS Lam Trường

  by Admin Added 179 Views / 0 Likes

  Ca Si Giau Mat Full : http://www.dailymotion.com/playlist/x47e88_PhimTruyenVietNam_ca-si-gi%E1%BA%A5u-m%E1%BA%B7t-hidden-singer/1#video=x3f0t0c ca si giau mat tap 9 Ca si Lam Truong

Categories

Loading...
RSS